Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Onze contactgegevens:

Secretaris:
M.C. Smit - Demmerik 46a - 3645 EC Vinkeveen

Telefoon: 0297 261 576
E-mail: degroenevenen@hetnet.nl

Fiscaalnummer: 8165.83.535

Ons bankrekeningnummer:
NL02 INGB 000 9102270

Ons bestuur:

Het bestuur beschikt over de nodige relevante
specifieke kennis op het gebied van biologie en
ruimtelijke ordening. Maar zonder uitzondering
zijn alle bestuursleden zeer begaan met de
natuur!

Voorzitter:
G. (Gerard) Korthals - 0297 241263

Secretaris:
M.C. (Charlotte) Smit - 0297 261576

Penningmeester:
C. (Cees) Koper - 0297 750465

Pers en Publiciteit:
C.L. (Carmèn) Baanders - 0622 458688

Bestuurslid:
L.R. (Luuc) Mur - 0297 261765

 

Onze bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Over onze organisatie: 

In 1972 is de De Groene Venen, Vereniging voor Milieu- en Natuurbescherming te Vinkeveen en Waverveen opgericht.

De Groene Venen heeft tot doel het bestuderen, beschermen en zo mogelijk verbeteren van het milieu en het behoud van natuur en landschappelijk karakter in en rond Vinkeveen en Waverveen.

Om dit doel te bereiken staat De Groene Venen een scala aan middelen ter beschikking. De vereniging volgt de ontwikkelingen op de relevante terreinen op de voet. Denkt u daarbij vooral aan planvorming rond natuur (zoals Plan De Venen), ruimtelijke ordening (landschap, wonen, bedrijventerreinen), milieu en recreatie.

Om haar doelstellingen te bereiken participeert De Groene Venen in werkgroepen, commissies en projecten.

Daarnaast oefent de vereniging zoveel mogelijk invloed uit via overleg met de regionale en lokale overheid en via voorlichting aan bewoners.