Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Onze contactgegevens:

Secretaris:
M.C. Smit - Demmerik 46a - 3645 EC Vinkeveen

Telefoon: 0297 261 576
E-mail: degroenevenen@hetnet.nl

Fiscaalnummer: 8165.83.535

Ons bankrekeningnummer:
NL02 INGB 000 9102270

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visie

De Groene Venen vindt dat bewoners, recreanten en passanten het gebied rond Vinkeveen en Waverveen landschappelijk moeten blijven herkennen als oorspronkelijk verveningsgebied en als een omgeving met aantrekkelijke natuur met daarbij passende recreatiemogelijkheden. Binnen De Ronde Venen moet Vinkeveen (met Waverveen) de kern zijn met een duidelijk landelijke/dorpse en recreatieve uitstraling.

 

Aanpak

Vanuit de eigen visie op natuur-, milieu- en landschapsontwikkeling werkt De Groene Venen aan de realisatie van het doel door:

 • In het centrum of aan de zijlijn mee te werken aan diverse projecten
 • Overleg met overheid en andere belangenorganisaties
 • Het geven van adviezen en voorlichting
 • Lezingen en excursies te organiseren
 • Ongewenste ontwikkelingen te bestrijden, zonodig met juridische middelen
 • De Groene Venen is liever vanaf het begin betrokken bij planvorming dan kritiek te moeten leveren op een reeds uitgewerkt plan

Een goed voorbeeld van deze aanpak is de medewerking van De Groene Venen aan de ontwikkeling van het plan Marickenland. De Groene Venen levert een bijdrage door mee te denken in de door de gemeente ingestelde klankbordgroep en de denktank.

Daarnaast volgt De Groene Venen het gemeentebeleid kritisch. Er is regelmatig contact met de wethouders over de ontwikkelingen op het terrein van natuur en ruimtelijke ordening. Als wij het niet eens zijn met de uitvoering tekenen wij officieel bezwaar aan. Dat stelt eisen aan diverse ontwikkelingen:

 • Recreatieve activiteiten die passen bij de verschillende natuurkwaliteiten in het gebied
 • Geen horizonvervuiling
 • Bouwen met landelijke/dorpse kwaliteiten zonder persé historiserend te zijn
 • Robuuste natuurgebieden en passende voorwaarden voor de realisatie van de landelijke ecologische hoofdstructuur
 • In de woonkernen gevarieerde groenvoorzieningen met zoveel mogelijk gebiedseigen beplanting