Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Onze contactgegevens:

Secretaris:
M.C. Smit - Demmerik 46a - 3645 EC Vinkeveen

Telefoon: 0297 261 576
E-mail: degroenevenen@hetnet.nl

Fiscaalnummer: 8165.83.535

Ons bankrekeningnummer:
NL02 INGB 000 9102270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing Wim Weijs

Dinsdag 27 januari 2015: Lezing Wim Weijs over "Natuur en Landschap van de Vechtstreek"

Tijdstip: 20.00 uur

Locatie: De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen

Wie voelt zich niet thuis in de Vechtstreek met zijn bossen, weiden, oude boerderijen, buiten-
plaatsen en
historische dorpskernen? Deze avond is gewijd aan het landschap van de Vecht-
streek, in het bijzonder van
De Ronde Venen, gevormd in samenspel tussen mens en natuur. Eerst wordt de vorming van de bodembesproken, onder invloed van de stijgende zeespiegel.
Daarna de menselijke ingrepen door de eeuwen heen.


Het harmonieuze landschap wijst nog steeds naar het verleden. De veenweiden van Demme-
rik hebben nog
steeds hun middeleeuwse infrastructuur, met kaden, zuwen en sloten in strakke maatvoering. Op de ten behoeve van de landbouw ontgonnen oeverwallen van de Angstel en Vecht vinden we nu de zeventiende- en achttiende-eeuwse buitenplaatsen afgewisseld
met boerenland. In De Botshol is er de intieme afwisseling
van plassen, petgaten, moerassen en weilandjes, eindproduct van de chaotische achttiende-eeuwse vervening.

In de droogmakerijen is het land leeg en wijds; de verkaveling en bebouwing getuigen van
negentiendeeeuws
ondernemerschap en planmatig denken. Naast de bodem is water een
bepalende factor voor de bewoonbaarheid
en de natuur. We zien welke kunstgrepen door de
eeuwenheen nodig waren om de voeten droog te houden.

Ondanks de verstedelijking en intensivering van de veehouderij is er nog veel moois in de
natuur te vinden. Ter
afsluiting worden de ecosystemen van grasland en moeras onder de
loep genomen aan de hand van twee
voorbeelden, Demmerik en de Botshol.

Over Wim Weijs
Wim Weijs is bioloog en was hoogleraar Anatomie en Embryologie aan de faculteiten Tandheelkunde (Amsterdam) en Diergeneeskunde (Utrecht). Na zijn pensionering werd veldbiologisch
onderzoek zijn voornaamste bezigheid.
Hij evalueerde voor Natuurmonumenten het succes
van de nieuw-gegraven petgaten en schreef een boek over de
historische ecologie van de
Vechtstreek. Momenteel werkt hij als adviseur voor het Consortium OBN Verlanding.