Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Onze contactgegevens:

Secretaris:
M.C. Smit - Demmerik 46a - 3645 EC Vinkeveen

Telefoon: 0297 261 576
E-mail: degroenevenen@hetnet.nl

Fiscaalnummer: 8165.83.535

Ons bankrekeningnummer:
NL02 INGB 000 9102270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weidevogels

De Demmerikse Polder is, ook landelijk gezien, een belangrijk weidevogelgebied. De Groene Venen juicht dan ook een goed weidevogelbeheer in en rond de Demmerikse Polder zeer toe.

Bestuursleden
van De Groene Venen zijn persoonlijk actief als weidevogelbeschermer. De vereniging is evenwel kritisch naar de huidige aanpak en subsidieregeling. Er zijn twijfels over de effectiviteit hiervan. De vereniging wil een bijdrage leveren bij het zoeken naar een meer effectieve en doelmatige vorm van weidevogelbescherming.

Grutto gekozen tot Nationale Vogel
Dinsdag 17 november 2015

De grutto is door het Nederlandse publiek verkozen tot Nationale Vogel. De Verkiezing van de Nationale Vogel is georganiseerd door het VARA-programma Vroege Vogels, in samenwerking met Vogelbescherming Nederland. Bijna een kwart van de in totaal 41.669 stemmen is naar deze weidevogelsoort gegaan. De merel eindigde op de tweede plaats, de huismus op drie.

De meeste landen hebben een vogel als nationaal symbool. Zo hebben de Verenigde Staten de Amerikaanse zeearend, India heeft de pauw en de Britten hebben sinds dit jaar de roodborst als nationale soort. Nederland had tot nu toe geen nationale vogel, reden voor Vroege Vogels en Vogelbescherming Nederland om de afgelopen maanden deze verkiezing te organiseren.

Van alle grutto's broedt 85% in Nederland. De Oost-Europese populatie is waarschijnlijk veel groter en broedt o.a. in de Oekraïne. Ons typische polderlandschap leent zich bij uitstek voor de grutto. "De grutto is daarom terecht de Nationale Vogel", zegt Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland. "Nergens broeden zoveel grutto’s als in ons land. Zelfs binnen de stadsgrenzen van Amsterdam broeden meer grutto’s dan in heel Groot-Brittannië en Frankrijk samen."

Maar helaas staat de grutto onder druk door onze steeds intensiever geworden landbouw. In 1960 was de grutto nog een algemene vogel met circa 120.000 paar, dit jaar waren er minder dan 30.000. Er kwamen dit jaar ook nauwelijks 4.000 jongen groot. Een historisch dieptepunt en bij lange na niet genoeg om de populatie in stand te houden. Vogelbescherming probeert daarom koste wat kost het tij voor de grutto te keren, onder meer door het opzetten van een netwerk van weidevogel-boeren, die laten zien hoe het wél kan. Boeren die een goed lopend bedrijf en de zorg voor weidevogels weten te combineren.

Naar aanleiding van de verkiezing van de grutto tot Nationale Vogel gaat Vogelbescherming op 19 en 20
maart 2016, daags voor de lente, een speciaal weekend organiseren rond het moment dat de meeste grutto's terugkomen vanaf hun overwinteringsplek in Afrika en Zuid-Europa.

De Nationale Vogel Top Tien:
Grutto: 9973 stemmen
Merel: 4953 stemmen
Huismus: 4940 stemmen
IJsvogel: 4630 stemmen
Kievit: 4043 stemmen
Roodborst: 3844 stemmen
Koolmees: 3252 stemmen
Boerenzwaluw: 2276 stemmen
Blauwe Reiger: 1978 stemmen
Ooievaar: 1788 stemmen

Klik op deze link om onze Nota's: Met het accent op de Grutto en Meer aandacht voor de Grutto te openen....